Những lý bạn nên chọn công suất tấm pin lớn hơn công suất inverter (part 2)

4. Đạt được công suất mong muốn đầu ra khi lắp đặt bộ biến tần NLMT trong không gian hạn chế

Bộ nghịch lưu năng lượng mặt trời đôi khi cần phải được lắp đặt ở các vị trí cụ thể, do các ràng buộc từ chủ nhà hoặc quy định của lưới điện địa phương. Điều này có nghĩa là không thể lắp đặt nhiều bộ biến tần tại một vi trí như mong muốn. Tuy nhiên, bằng cách tăng số lượng tấm pin PV, sản lượng điện năng hàng năm gần như là bằng nhau với ít bộ biến tần hơn. Ví dụ: sử dụng Sunny Design, dãy tấm pin PV có công suất 100 kWp với ba bộ biến tần STP25000TL-30 (tức là 75kW bộ biến tần) sẽ chỉ tạo ra năng lượng hàng năm ít hơn ~ 2% so với cùng số lượng module PV với bốn bộ biến tần STP25000TL-30 . Điều này có nghĩa là sản lượng điện năng giảm~ 2% trong khi bộ biến tần giảm đi hơn 25%.

5. Tối đa hóa năng lượng ban ngày cho hệ thống

Đối với một doanh nghiệp hoạt động trong giờ làm việc bình thường, năng lượng ban ngày từ hệ thống PV của họ có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sử dụng.Công suất từ các tấm pin PV có thể được sử dụng để tránh các chi phí khi vượt quá công suất đỉnh cho phép  hoặc để cung cấp cho đang hoạt động ở công trình. Trong những trường hợp như vậy, chọn số lượng tấm pin lớn hơn có thể cung cấp cho doanh nghiệp sự lợi hơn về chi phí điện năng , đặc biệt là giá cả tấm pin ngày càng thấp trong thị trường ngày nay. Bằng cách tăng số lượng tấm pin, biến tần có thể đạt công suất định mức vào đầu ngày và tiếp tục hoạt động điểm đó cho đến cuối buổi chiều như trong biểu đồ sau.

6. Inverter sẽ phù hợp với tấm pin hơn, trong trường hợp inverter cần được thay thế sửa chữa

Đôi khi, nếu một biến tần không còn trong phạm vi bảo hành của nó bị lỗi, không phải lúc nào cũng có thể thay thế nó bằng cùng một biến tần giống  vậy.Trong những trường hợp như vậy, cần phải mua một biến tần có công suất đầu ra khác với cái cũ. Bằng cách lắp đặt một biến tần có công suất đầu ra thấp hơn, dãy tấm pin PV hiện tại có thể phù hợp hơn với công suất Biến tần mới và chi phí thay thế cho hệ thống được giảm thiểu

Source: https://www.sma-sunny.com/en/7-reasons-why-you-should-oversize-your-pv-array-2/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *