Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 5kWp+ Bộ lưu trữ LG Chem 10kWh


CTY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN E&E
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC CỦA CTY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VAS

– Thông tin Cty TNHH Kĩ Thuật Năng Lượng Vas :

Head Office

 • 176 Quach Dinh Bao, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City.
 • 0905 666 480-0286 287 3528
 • info@vas-co.com
 •  info.vasentec@gmail.com

Branch Office

 • 16 Son Thuy Dong 1, Khue My Ward, Da Nang City.
 • 0914 100 199
 • info@vas-co.com
 •  info.vasentec@gmail.com

Hệ thống điện mặt trời hybrid 5 kWp

 •  Module: 18 pcs Canadian Solar Mono 390Wp.
 • Solar Inverter: 01 pcs SMA inverter SUNNY BOY 5.0
 • Battery inverter: 01 pcs SMA SUNNY ISLAND 4.4H
 • Auto transfer switch board
 • SUNNY Home Manager 2.0
 • Battery: 1 pcs LG Chem RESU10 10 kWh
 • Mounting: Aluminium rail + Accessories.
 • Location: nhà ông Abi Richard Cihlar-Dĩ An, Bình Dương

Hình ảnh tiêu biểu:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *