Hệ thống điện Mặt Trời nối lưới 2 MWp

CTY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN E&E LÀ ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC CỦA CTY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VAS

– Thông tin về CTY TNHH KĨ THUẬT NĂNG LƯỢNG VAS :

Head Office

Branch Office

Quá trình thi công:

Giai đoạn 2: hệ thống 1MWp

  • Tấm pin: 2499 pcs Jinko Solar 400 Wp
  • Solar Inverter: 9 pcs SUNGROW 110 kVA
  • Data logger monitoring
  • Mounting: Aluminium rail + Accessories

Giai đoạn 2: hệ thống 1MWp

  • Tấm pin: 2499 pcs Jinko Solar 400 Wp
  • Solar Inverter: 9 pcs SUNGROW 110 kVA
  • Data logger monitoring
  • Mounting: Aluminium rail + Accessories

Vị trí dự án: Nhà máy chế biến cao su Thuận Dung – Bình Phước, Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *