Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 5.8 kWp


CTY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN E&E
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC CỦA CTY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG VAS

– Thông tin Cty TNHH Kĩ Thuật Năng Lượng Vas :

Head Office

 • 176 Quach Dinh Bao, Phu Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City.
 • 0905 666 480-0286 287 3528
 • info@vas-co.com
 •  info.vasentec@gmail.com

Branch Office

 • 16 Son Thuy Dong 1, Khue My Ward, Da Nang City.
 • 0914 100 199
 • info@vas-co.com
 •  info.vasentec@gmail.com

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 5.8 kWp

 •  Tấm pin: 16 pcs Canadian Solar Mono 390Wp.
 • Solar Inverter: 01 pcs SMA Sunny Boy 5.0-5kW
 • Mounting: Aluminium rail + Accessories.
 • Vị trí dự án: Văn phòng cty Hoá Nhưa Đông Dương, Thủ Đức, HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *