Một số lỗi phổ biến trên biến tần năng lượng Mặt Trời

1.Low insulation resistance (Trở kháng cách điện thấp)

Nguyên nhân :

Biến tần có thể tự kiểm tra điện trở cách điện phía DC

Nếu thấp hơn 50kΩ, nó sẽ hiện cảnh báo “PV insulation low”

Điều này xảy ra có thể vì cáp DC bị hỏng, tiếp xúc ướt, rò rỉ điện, phía DC bị ngắn mạch với đất.

Giải pháp :

Ngắt kết nối phía AC và phía DC. Dùng dụng cụ tháo jack MC4 để tháo dây ở cực dương và cực âm

Đảm bảo khung nhôm có được nối đất (Cần thiết)

Sử dụng đồng hồ vạn năng để ở thang đo điện trở, dùng que đỏ đo cực dương, que đen nối đất, đọc giá trị điện trở đo được .Sau đó sử dụng que đỏ để kết nối với cực âm và đọc điện trở giữa cực âm và đất, nếu nó lớn hơn 50kΩ thì hệ thống không báo lỗi, giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50kΩ, thì cách điện của biến tần sẽ bị giảm và biến tần sẽ tự bảo vệ và ngừng hoạt động, và hiển thị lỗi Low insulation resistance (điện trở cách điện thấp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *